Seminárne miestnosti

Seminárna miestnosť

Seminárna miestnosť sa nachádza v budove penziónu a je vhodná na organizovanie workshopov a porád do 20 osôb. K dispozícii naši hostia majú data projektor s premietacím plátnom a flipchart.

Klubovňa

Klubovňa sa nachádza v areáli penziónu a je vhodná na organizovanie rôznych kurzov a seminárov s počtom účastníkov cca 30 osôb.  Miestnosť má vlastnú kuchynku a sociálne zariadenia.